:

كيسه فريزرهاي توليدي گروه طوفان پلاستيك

كيسه فريزر

 

نام محصول نام تجاری سایز تعداد برگ تعداد در کارتن
کیسه فريزر طوفان 25*35 100 200
كيسه فريزر طوفان 2 22*32 100 250
کیسه فريزر طوفان ممتاز 25*35 120 150
کیسه فريزر ميلان 23*33    
کیسه فریزر میلان 1 24*34 100 250
کیسه فريزر ميلان 2  22*32 100 300
کیسه فريزر طوفان چسبی 25*35 100 70
كيسه فريزر طوفان جعبه ای 25*35 100 50
کیسه فریزر طوفان رولی 25*35 250 24